Survivor Series:Dalagang Pilipina


Pahinga muna sa mga firsts.

Sa paglilibot ko sa kanayunan, isang nakapag-aalalang practice ang napansin ko. Ang mga kadalagahan, gaano man sila kaganda o katalino, ay karaniwan nang hindi nakakatungtong sa kolehiyo at bagkus ay maagang sumasabak sa pagtatrabaho. Wala silang pinipiling trabaho: kasambahay, saleslady, abroad.

Pangunahing dahilan nito ang kahirapan. Sa pagnanais na matulungang maihanon sa kahirapan ang kanilang pamilya, hindi na mahalaga sa mga dalagang ito ang laki o liit ng sweldong matatanggap, o ang posibilidad ng panganib na makakaharap nila sa proseso ng kanilang mga pakikipagsapalaran.

Sekundaryong dahilan na rin, at sa tingin ko’y siyang nagdudulot ng excitement sa kanila, ay ang ideya na pansamantalang mapapalayo sila sa hirap ng buhay sa kabundukan at kabukiran. Sa dahilang ito sumisingit ang nabubuo nilang pananaw sa kung ano ba dapat ang dapat nilang kinalalagyan bilang mga babae: magaang trabaho, akses sa mga produktong pampaganda (mula sa pananamit, pabango, at iba pang mga ‘feminine products’), na kadalasang wala silang akses kung sa kani-kanilang lugar lang sila mananatili.

Wala naman sanang problema dito. Pero napapansin kong dumadami na rin sa kanila ang nagkakaroon ng boyfriend na foreigner o kaya’y mga may asawa. Ang ilan ay minamalas pang mabuntis nang hindi pinapanagutan. Bilang lalaki, alam kong minimal ang kasalanan o pagkukulang ng babae sa usapin ng pagbubuntis. Madaling lokohin ang babae lalo na’t may pera at itsura ang lalaking nagbabalak sumingit sa kanilang pagkababae.

Anyway, sa pagpapaikli ng salaysay, nais kong tumbukin ang mga sumusunod na punto:

1. Napakalaki ng posibilidad na ang kadalasang pag-boyfriend o pag-aasawa ng foreigner ay hindi isang act of love (bagamat may iilang kaso na makapagpapatunay na mai ako) bagkus ay survival act. Sa proseso ng kanilang pagtatrabaho, napapansin ng mga dalaga na nagkakaedad na sila at di pa rin nakapag-iipon. At ang pinakamabilis na paraan para abutin ang dalawang dahilang nabanggit ko sa itaas ay ang pag-aasawa ng dayuhan, na mabilis nilang naitutugma sa dolyar at kung gayo’y kaginhawaan. Di bale nang makulong sa isang kontrata, kung ito naman ang magbibigay-daan sa kaginhawaan. Anila, nadedevelop naman ang pagmamahal lalo na’t nakapaloob ka na sa isang kasunduan. Tandaan ninyong ang praktis na ito ay matandang kagawian na: halimbawa na ang mga 16 yr old na pinapakasal sa kababaryong 40 yr-old dahil lang sa malaki ang lupa ng lalaki o nagbayad ito ng isang lata ng kamote hanggang sa dalawang fully-grown na baka.

2. Ang matagal na pagkawalay ng mga dalagang ito sa kanilang pamilya ay nagiging dahilan ng mas pagiging bulnerable ng mga ito sa kaway ng tukso, adbenturismo at mga pagkakamali. Humihina ang kanilang mga prinsipyo bilang babae at lumalakas ang pagsandig nila sa dahilang “para maka-ahon sa kahirapan”.

Sino ngayon ang dapat sisihin sa ganitong kalagayan ng ating mga kababaihan?

Ayaw kong magmukhang kontra sa gobyerno pero pangunahing kakulangan ng pamahalaan ang pagkakawatak-watak ng mga Pamilyang Pinoy at pagkasira ng mga indibidwal na kinabukasan ng ating kababaihan. Pangunahing dahilan o ahente ng kahirapan ang ating pamahalaan, lalo na’t ang mga mayor nilang polisiya mula agrikutura hanggang sa kalusugan at edukasyon ay pawang lihis sa tunay na pangangailangan ng sambayanan.

Ikalawang may sala ang relihiyon. Kadalasang ang simbahan (ano mang uri ng relihiyon sa bansa) ang ahente ng extreme na pagpapakumbaba at pag-asa sa “Diyos” sa halip na sa kani-kaniang mga sariling bisig. At bagamat may pagsisikap nang ipakilala ang Social Doctrine ng simbahan, iilan lang ang makikitang mga paring nagsusumikap para dito, at karamihan pa sa kanila ay may distorted na pag-unawa at makasariling dahilan sa pagpapatupad ng Social Doctrine.

Hindi ko tuloy maiwasang ituring ang mga dalagang ito na mga hayop na nasusukol ng panganib. At ang practice nilang ito ay hindi na isang pinag-isipang aksyon bagkus ay instinctive na pagkilos para lang maka-survive.

At siyang unti-unting pagkamatay naman ng ating mga Dalagang Pilipina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: