Talo (Election 2010)


Sa Mayong darating, may isang larong gaganapin. May mahalaga tayong papel na gagampanan, pero hindi tayo kasali sa maglalaro.

Ang manlalaro ay nahahati sa grupo o indibidwal. Bawat grupo ay may tinatawag na ‘kandidato’, ‘political operator’, ‘kapitalista’, ‘propagandista’ at ‘armadong yunit’. Ang bawat isa sa kanila ay may mga trabahong gagampanan para makalap ang pinakamaraming bilang ng ‘boto’ na manggagaling sa atin. Tayo ang ‘pawn’ sa larong ito.

Sa larong ito, gagawin ng bawat team ang lahat para masungkit ang ating mga boto. Aawitan tayo ng mga kandidato, bibilhin tayo ng mga kapitalista, igugrupo tayo ng mga operator, kukwentuhan tayo ng mga propagandista, at tatakutin tayo ng mga armadong yunit nila. Ang lahat ng ito ay gagawin nila sa ilalim ng pangakong pagagandahin nila ang buhay nating mga pawn.

Para makasali sa larong ito, dapat ay nasa sapat kang edad at taal na taga-rito sa atin.
Pero para manalo sa larong ito, dapat ay napakayaman mo, napakasikat mo, suportado ka ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa inyong lugar, o di kaya’y marunong kang pumili ng iyong kagrupo sa iyong team at marunong kang magbigay sa mga gusto nila.

Sa larong ito, sila lang ang maglalaro.

Tayo ang paglalaruan.

Manalo matalo, may miryenda silang pagsasaluhan habang naglalaro.

At tayo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: