OPINYON SA NAGANAP NA MURDER SA PARANAQUE


<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

OPINYON SA NAGANAP NA MURDER SA PARANAQUE

Nung oras na nagkaputukan na, wala na sa isipan ng mga rumespondeng pulis ang hulihin ng buhay ang mga suspek.

Nung mawala na sa isipan ng mga pulis ang hulihin ng buhay ang mga suspek, pamamaslang na lang ang naglalaro sa kanilang mga daliri.

Nung oras na ang utak ng mga pulis ay nalipat na sa kanilang mga daliri, tuluyan na silang nawalan ng kontrol sa mga pangyayari.

Nung mawala na ang kanilang ‘katinuan’, limang inosente rin ang nawalan ng buhay.

Nung oras na mamatay ang limang nadamay, tuluyan na ring nahimlay ang PNP sa kangkungan ng kahihiyan.

Ang naging aksyon ng pulisya, sa kabila ng pagkakaroon nila ng kumpirmadong intel report, ay naging tumpak na salaminan ngayon ng atrasadong sitwasyong kinapapalooban ng PNP.

Walang malinaw na planong naihanda batay sa intel report. Walang malinaw na obhetong nakatanim sa isipan ng mga operatiba, liban sa pagpatay.

Wala kung gayon, ng moral ascendancy ang buong PNP ngayon na protektahan ang sambayanan. Dahil sila mismo ay walang sapat na kakayahang sumunod sa rules of engagement na sila din lang naman ang may gawa.

Ang nakakalungkot nito, dahil buong sistema na ng pulisya ang problema, pagtatakpan na lamang ito at tiyak na walang katarungang maipapataw sa mga sibilyang napatay.

Hah. Kailangan na talagang palitan ang sistema.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: