(Pasintabi) Melamine


Pasintabi | Rolando B. Tolentino

ITO ang lasong kasama sa gatas, karamihan ay angkat mula China. Apat na sanggol na ang namatay, at 54,000 sanggol sa China ang nagkasakit dahil sa melamine sa gatas.

Ayon kay Dr. Romeo Quijano, ang melamine ay isang sintetikong kemikal na gamit sa maraming produkto, tulad ng panghugas sa kusina, utensil, panlinis sa bahay at furniture, glue, fertilizer at iba pang gamit. Ito ay byproduct ng cyromazine, isang trianzine na pestisidyo na gamit sa gulayan at manukan.

Lason ang melamine, at maaaring maging dahilan ng “adverse reproductive effects, may affect genetic material and may cause bladder cancer, based on animal data. It may also cause skin, eye and respiratory tract irritation and irritation of the digestive tract with nausea, vomiting and diarrhea, and may damage the urinary system.”

Ang lason na hinayaang makapasok sa bansa sa gatas at ice cream ay ngayo’y ginagamit ng mga pulitiko para “mag-cleansing” sa dalawang antas: una, ang pagba-ban sa mga produkto – gatas lamang – na may halo nito; at ikalawa, ang pagpapakuha ng pogi at ganda points sa peryodikong inspeksiyon ng mga gatas sa groseriya at pagpapa-press conference ng findings hinggil sa lason sa mga gatas.

Ang pulitiko ay nagkakaroon ng kakatwang papel sa labas ng mundo ng pulitika: ang pagiging syentista. Seryosong blangko ang mga mukha, nagpapahiwatig ng detachment sa media gayong uma-acting naman talaga ang mukha at katawan para sa bitbit na media. Tulad ng Department of Health Secretary Francisco Duque III, kahit pamali-mali ang pagtukoy ng mga produkto sa groseriya, maski hindi galing sa China, ay nagmamarunong lang naman.

Si Gloria Arroyo ay hindi rin nakatiis, nag-media mileage rin sa pag-inspeksiyon ng gatas sa groseriya kahit hindi naman alam kung ano ang gagawin sa mga dinadampot na karton. Tunay na “melamine moment” ang media-op (opportunity) na ito dahil ang melamine ay resin ng plastic. Hindi ba’t tunay na orocan-tupperware ang ganitong nagdidispley ng dunong at ganda sa mga bagay na hindi naman nila sakop?

Sinasabing gumamit ng melamine sa gatas para malusutan ang inspeksiyon ng pamahalaan ng China. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng tubig, napapataas ng melamine ang protein content ng gatas. Tinatayang 20 porsyento ng mga dairy companies na tinest sa China ay nagbebenta ng produktong may halong melamine.

Kung gayon, ang melamine ay produkto ng pagiging gahaman ng negosyo, at ng pagmamaganda ng gobyernong nagsasaad ng kapangyarihang regulasyon ng mga lampasang ambisyon ng negosyo. May usap-usapan pang hihingi ang gobyerno ni Arroyo ng kompensasyon sa ngalan ng lokal na negosyo para sa damage na nalikha ng “melamine scare.”

Ang hindi isinasaad ni Arroyo ay ang nagiging puwang ng puso nito sa mga mas malalaking negosyo ng China. Hindi ba’t ang naunsyaming NBN-ZTE Broadband deal ay tinungo pa ni Arroyo sa Mainland China mula sa opisyal na biyahe sa Hong Kong para mag-golfing at makikain kasama ng negosyanteng nag-alok sa kanyang gobyerno? At ang nagmomodernisa sa sistema ng tren sa Luzon ay isa ring korporasyong China?

“Made in China” na tunay na may halaga kay Arroyo – una, bilang balon ng pangungurakot at sistema ng partihan para sa kanyang naghaharing paksiyon; at ikalawa, bilang kahalintulad na balon na pinagtatapunan ng bahong maididiskarga sa kanyang administrasyon. Win-win situation ang China para kay Arroyo, kahit pa ito rin ang nagdidirekta ng pambansang pagturing at chauvinismo sa China at mga Tsino, maging ang Tsinoy sa bansa.

Kung makakamura – at kung gayon, mapapahalagahan ang pera – ang China at ang nasyonal nito, na hindi hiwalay ang turing sa mga Tsinoy, ay ang balon ng pinagmumulan ng pinansyal na kapital. Sila ang mga Taipan na positibong role-model ng entrepreneurship na pinapangarap ng maraming kumukuha ng komersiyo sa kolehiyo.

Pero ang China, Tsino at Tsinoy ang tampulan din ng pukol ng pagiging hindi matuwid sa negosyo, ng pagiging gahaman at walang pagsasaalang-alang sa buhay, lalo na ng “lokal na nasyonal.” Kaya sila ang dine-demonyo sa pagkakataong tulad ng melamine scare, kahit sa nakaraang alaala ng pantabulosong opening at closing ceremonies ng 2008 Olympic Games, sila na ang bagong superpower ng mundo.

Gobyerno ni Arroyo ang namumukol sa hitik na bunga ng China. At ang epekto nito ang nagbibigay ng pambansang direksiyon sa pang-araw-araw na turing sa China at nasyonal nito. Sino at ano ang tunay na lason? Ang negosyo ng China na nagpakalat ng melamine para palabnawin ang gatas o ang goberyno ni Arroyo na nagpapalaganap ng tasitong rasismo at kultural na chauvinismo, kung mapapakinabangan, para maibsan ang kanyang administrasyong hitik sa pagmamaniobrang kitilin ang kalidad ng pambansang buhay ng kanyang mismong mamamayan?

Tulad ng isang na-shipwreck na nagdedeliryo sa karagatan dahil sa pagkauhaw, kay daming gatas pero walang ligtas na mainom na gatas.(PinoyWeekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: