(Husghan Natin) Lilipat dahil kailangan


Atty. Remigio Saladero Jr.

MAY katapatan bang ilipat ng kompanya ang kanyang pabrika? Paano kung ayaw ng mga manggagawa? Ang kasong Bisig ng Manggagawa sa Tryco , et. al. vs. National Labor Relations Commission , Tryco Pharma Corporation et. al. (G.R. No. 151309) na hinatulan ng Korte Suprema nitong Oktobre 15, 2008 ay mapagkukunan natin ng aral sa bagay na ito.

Sa nasabing kaso, manggagawa sa isang kompanya ng gamot sina Simplicio. Natapos ang kanilang collective bargaining agreement kaya’t nagsimulang mag-usap ang unyon nina Simplicio at ang manedsment. Sa masamang palad, hindi sila nagkasundo at nauwi sa deadlock ang pag-uusap.

Samantalang sila’y naka-deadlock, nakatanggap ng sulat mula sa Bureau of Animal Industry ang kompanya. Pinapalipat nito ang pabrika ng kompanya mula sa Caloocan City tungo sa San Rafael, Bulacan. Ito ay dahil sa ang license to operate na nakuha ng kompanya ay para sa San Rafael, Bulacan at hindi sa Caloocan. Dahil sa nasabing sulat, agad na tumalima ang kompanya. Nilipat nito ang kanyang pabrika sa San Rafael, Bulacan. Dahil sa nakatalaga sa pabrika sina Simplicio, inutusan sila ng kompanya na doon na magreport sa Bulacan.

Tumanggi sina Simplicio. Naghain sila ng notice of strike sa National Conciliation ang Mediation Board (NCMB). Kalaunan. Inurong nila ito at pinalitan na lamang ng demandang constructive dismissal at union busting sa tanggapan ng Labor Arbiter.

Hindi naniwala ang Labor Arbiter na may kasalanan ang kompanya at ibinsura niya ang kaso nina Simplicio. Nag-apela ang mga manggagawa pero natalo sila sa National Labor Relations Commission at maging sa Court of Appeals. Dinala nila ang kaso sa Korte Suprema bilang pinakamataas na husgado.

Ang paglilipat ng negosyo, sabi ng Korte Suprema, ay bahagi ng tinatawag natin na management prerogative. Bahagi ito ng karapatan ng may-ari na patakbuhin ang kanyang negosyo sa pamamaraang sa kanyang tingin ay nararapat.

Maaari lamang pakialaman ng batas ang kanyang gagawing paglilipat sa kanyang negosyo kung malinaw na ginawa ito para apihin ang kanyang mga manggagawa at bababa aang kanilang ranggo o sahod dahil dito.

Ngunit walang pruweba na ginawa ito ng manedsment upang apihin ang mga manggagawa. Ang malinaw ay sususunod lamang ito sa utos ng Bureau of Animal Industry na ilipat ang kanyang pabrika sa San Rafael, Bulacan mula sa Calolocan City. Ito ay sang-ayon sa patakaran ng pamahalaan na ilipat ang mga pabrika sa labas ng Metro Manila upang mabawasan ang kasikipan at pulusyon sa nasabing lugar. Kaya, malinaw na ginawa ang paglilipat upang sang-ayunan ang utos ng pamahalaan, hindi upang apihin ang mga manggagawa ng kompanya.

Wala ring pagbabawas sa sahod o ranggo nina Simplicio. Sa pagllipat ng kompanya, mananatili pa rin ang kanilang mga sahod at ranggo. Hindi rin kalayuan ang Bulacan sa Metro Manila, sabi ng Korte Suprema.

Wala ring indikasyon na ginawa ng manedsment aang paglilipat upang mapaparalisa ang unyon. Ganoon pa rin ang unyon, magpapatuloy itong kinikilala ng manesment. Nasa manggagawa na ang pagtalima sa utos ng paglilipat ng pabrika upang manatiling buo ang kanilang bilang. Kung nais nilang hindi sila mababawasan, wala silang gagawin kundi sundin ang kauutusan ng manedsment dahil legal naman ang ginawa nitong paglilipat ng pabrika.

Binalewala ng Korte Suprema ang kaso nina Simplicio at kinatigan ang paglilipat ng pabrika na gustong mangyari ng kompanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: