Movie Review: Stop-Loss


Movie Review: Stop-Loss

Cast: Ryan Philippe, Abbie Cornish, Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt, Ciaran Hinds, Timothy Oliphant, Victor Rasuk, Rob Brown, Josef Sommer, Linda Emond,

Directed by: Kimberly Pierce

Ang Stop-Loss ay pelikulang tumatalakay sa isang partikular na sitwasyong kinasadlakan ng libu-libong sundalong Amerikanong ipinadala para manalakay sa bansang Iraq.

Ang stop-loss ay isang terminong ginagamit sa sandatahang lakas ng Amerika na ang ibig sabihin ay “pagpigil sa pag-alis ng isang batikang sundalo” (stop the loss of good soldiers).

Ang stop-loss ay ginagawa sa mga sundalong nakapagtapos ng kanilang kontrata (kung saan isinasaad ang isang takdang haba ng panahon ng kanyang paggampan ng tungkulin) at nakatakdang umalis na sa serbisyo. Karaniwan itong ginagawa sa mga sundalong naging epektibo sa paggampan sa mga utos na ibinababa sa kanila ng kanilang mga kumander.

Ang Stop-Loss ay sumubok na sumubaybay sa buhay ng isang karakter na paalis na sana ng Army. Matapos ang kanyang matagumpay na kampanya (tagumpay dahil siya’y buhay), sarado na ang isip niya sa pagbabalik sa tungkulin at pagpatay ng mga sibilyan. Ngunit sa araw ng kanyang pag-alis, nalaman niyang siya pala ay na-stop-loss.

Ninanis ng Stop-Loss na ipakita sa lahat na ang Pangulo ng Amerika ang pinaka-numero unong terorista sa mundo. Una kasi sa lahat ng kanyang mga biktima, ay ang kanyang mga matitino at batikang sundalo lalo na pag oras ng digma. Ipinakita ng pelikula na ang pumirma sa kontratang nagsasaad ng isang takdang haba ng panahong serbisyo ng sundalo, at ang lansakang pagpapawalang-bisa sa kontratang ito sa pamamagitan ng stop-loss , ay ang pangulo ng Amerika mismo.

Ninais din ng Stop-Loss na ipahayag na may mga matitinong sundalo ang tumuligsa at walang takot na lumaban sa ganitong klaseng militaristang patakaran. Ngunit ayon sa Stop-Loss, wala ni isa man sa kanila ang nabigyan ng katarungan, pinanigan ng batas, at tinulungan ng mga taga-gobyernong nauna nang nagdeklara sa kanila bilang mga “bayani ng Amerika.”

Ang ilang hindi yumukod sa presyur ng military at pamahalaang Amerika, ay napilitang magtago at manirahan sa Mehiko. Ang ilan, tulad ng nangyari sa pangunahing karakter ng pelikula, ay napilitang bumalik sa serbisyo, at buong tapang na lunukin ang kanyang pagkatao.

Ngunit ang Stop-Loss ay hindi nagbigay ng paghuhusga sa karakter na ito. Bagkus, tinapos ang Stop-Loss sa pamamagitan ng mga tekstong naglalahad kung ilampung libong sundalong Amerikano ang nabiktima ng stop-loss, at kung ilampung libong bagong tropa ang ipinadala pa ng pangulo ng Amerika para manalakay at manupil sa Iraq.

Ang Stop-Loss kung gayon ay isang pelikulang nananawagan ng katarungan para sa hanay ng mga sundalong Amerikano. Ang Stop-Loss ay isang pelikulang tumutuligsa sa mapanupil na patakarang militar ng Amerika

Mensahe ng Stop-Loss: “Stop the Loss of American Life, Stop the Loss of Human Life, Stop the War”

Advertisements

One Response to “Movie Review: Stop-Loss”

  1. Verniel Cutar Says:

    Hey salamat sa movie review! Visit ka din sa site ko, marami din movie reviews duon. I’ll appreciate it. Thanks a lot..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: