(Husgahan Natin) Namalo nang dahil sa pagseselos


Atty. Remigio Saladero Jr.

NANG dahil sa matinding selos ay nanghataw ang isang empleyado. Dahil dito, tinanggal siya ng kompanya. Pero ang pangyayari ay naganap sa isang lugar na labas na sa kompanya at sa oras na tapos na ang trabaho ng empleyado. Tama ba ang kompanya sa pagtanggal sa empleyado? Ang kasong “Michael Lagrosas vs. Bristol-Myers Squibb, Phils., Inc., et. al.” (GR No. 168637) na denisisyunan ng Korte Suprema nitong Septembre 8, 2008 ay sumasagot sa katanungang ito.

Emplyedo si Michael sa isang kompanya ng droga. Dati niyang kasintahan itong si Dulce na kasamahan niya sa trabaho. Isang araw, may dinaluhang pulong ng kompanya itong si Dulce. Ginanap ang pulong sa isang lugar sa labas ng kompanya. Matapos ang pulong, kumain si Dulce sa isang restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagbalik niya sa car park upang kunin ang kanyang kotse, sakay na siya sa kotse ni Cesar, isa din niyang kaibigan. Naghihintay na pala doon si Michael na galit na galit. Sa nangyaring gulo ay pinalo ni Cesar ng tubo itong si Michael. Nang umawat si Dulce, aksidenteng tinamaan napalo din siya sa ulo ni Michael.

Nang malaman ng kompanya ang pangyayari, tinanggal nito sa trabaho si Michel sa trabaho. Labag daw kasi sa patakaran ng kompanya ang manakit ng kapwa empleyado. Nangatuwiran si Michael na aksidente lamang ang pagkapalo niya kay Dulce ngunit hindi nakinig ang kompanya. Napilitang magdemanda ng illegal dismissal si Michael.

Dineklara ng Labor Arbiter na hindi dapat matanggal si Michael. Tama na raw ang tatlong buwang pagkasuspinde bilang parusa sa kanyang ginawa. Hindi nakuntento ang kompanya at umapila sa National Labor Relations Commission (NLRC) . Binaliktad ng NLRC ang desisyon at sinabing dapat matanggal si Michael. Humingi ng rekonsiderasyon si Michel sa NLRC at muling ibinalik nito ang desisyong pababalikin siya sa trabaho. Dinala ng kompanya ang kaso sa Court of Appeals at muling nabago ang desisyon. Ayon naman sa Court of Appeals, legal ang pagtanggal kay Michael at hindi na ito dapat pabalikin. Napilitang dalhin ni Michael sa Korte Suprema ang kaso.

Upang matanggal ang isang empleyado sa paglabag sa patakaran ng kompanya, kailangang ang patakarang ito ay may kaugnayan sa kanyang trabaho, paliwanag ng Korte Suprema.

Sa kaso ni Michael, walang koneksyon sa kanyang trabaho ang nagawa niyang pagkakasala. Una, tapos na ang trabaho ni Michael nang maganap ang pangyayari. Sa katunayan, sa labas pa ng kompanya ito naganap. Pangalawa, hindi naman talaga ang kanyang kapwa-empleyadong si Grace ang nais niyang saktan. Ang habol niya ay hindi isang empleyado ng kompanya. Aminado naman si Grace na aksidente lamang ang pagkatama sa kanya.

Dahil dito , sabi ng Korte Suprema, hindi tama ang kompanya sa ginawa nitong pagtanggal kay Michael. Walang anuman sa ginawa ni Michael na nagpapahiwatig na hindi na siya karapat-dapat sa kanyang trabaho. Kung may nagawa man siyang kasalanan, iyon ay labas sa klanyang trabaho at hindi nakakaapekto dito.

Inutos ng Korte Suprema ang pagbalik kay Michael sa kanyang trabaho at pagbayad sa kanyang backwages. (Pinoy Weekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: