Husgahan Natin: Pinilit magretiro


Atty. Remigio Saladero Jr.

ALIN ang masusunod: ang patakaran tungkol sa pagreretiro na pinapatupad ng kompanya sa pamamagitan ng isang memorandum o ang Republic Act 7641 na siyang batas natin sa pagreretiro? Sinagot ng Korte Suprema ang katanungang ito sa kasong ” Universal Robina Sugar Milling Corporation vs. Agripino Caballeda and Alejandro Cadalin” , G.R. No. 156644 na hinatulan nito lamang Hulyo 28, 2008.

Sa nasabing kaso, manggagawa sina Agripino sa isang malaking kompanya na nagpo-proseso ng asukal. Nang magsimula sila ng pagtatratrabaho dito, ang sinusunod na patakaran ng kompanya pagdating sa retirement ay ang memorandum na ibinaba nito sa kanyang mga manggagawa. Ayon sa memorandum na ito, ang isang manggagawa ay kailangan nang magretiro sa kompanya isang buwan matapos niyang maabot ang gulang na ika-animnapung (60) taon.

Nong 1993 ay nagkabisa ang RA 7461. Sa taon ding iyon ay nagkaroon ng collective bargaining agreement (CBA) ang kompanya at ang unyon nito na nagsasabing ang patakaran pagdating tungkol sa pagreretiro ay iyong nakasaad sa batas. Kasapi ng unyon itong sina Agripino.

Nang umabot sa edad na 60 itong sina Agripino ay bigla na lamang silang pinagretiro ng kompanya. Walang magawa sina Agripino kungdi ang sumunod noong una. Ngunit pagkatapos nilang magretiro ay nagsampa sila ng kasong illegal dismissal sa tanggapan ng Labor Arbiter.

Ayon sa kanila, ang ginawa ng kompanyang pagparetiro sa kanila ay labag sa batas dahil hindi pa sila dapat magretiro. Dahil dito, nagkasala ang kompanya ng illegal dismissal.

Nakumbinsi naman ang Labor Arbiter at pinanalo sina Agripino. Nag-apela ang kompanya sa National Labor Relations Commission (NLRC) at dito, nanalo naman ang kompanya. Sinabi ng NLRC na walang illegal dismisal sa ginawa ng kompanya dahil tama lang ang ginawa nitong pagparetiro kina Agripino. Dinala naman nina Agripino ang kaso sa Court of Appeals. Binaliktad naman ng Court of Appeals ang hatol ng NLRC at sinabing labag sa batas ang ginawa ng kompanyang pagparetiro kina Agripino. Napilitang dalhin ng kompanya ang kaso sa Korte Suprema.

Kinampihan ng Korte Suprema sina Agripino. Sang-ayon sa RA 7461, ang compulsory retirement age ay 65 years old. 60 pa lamang sina Agripino. Samakatuwid, walang karapatan ang kompanyang pilitin silang magretiro. Bagama’t may sinusunod na memorandum ang kompanya, hindi ito maaring mangibabaw sa RA 7461. Ang RA 7461 ay batas. Mas mabigat ang batas kaysa sa patakaran ng kompanya. Lalo na at may CBA ang dalawang panig na nagsasabing ang pagreretiro sa kompanya ay susunod sa sinasabi ng batas.

Hindi rin maaring gamitin ang katuwirang kusang hiningi nina Agripino ang pagreretiro. Hindi maitatwa na pinilit silang magretiro ng kompanya. Walang magawa sina Agripino rito. Kung hindi nila kukunin ang kanilang retirement benefits, magugutom ang kanilang mga pamilya dahil tiyak na hindi na sila bibigyan ng kompanya ng trabaho. Ito ang dahilan kung bakit sila pumayag na magretiro.

Inutos ng Korte Suprema ang pagbayad ng backwages kina Agripino mula pagkatanggal hanggang sa umabot sila sa 65 na taong gulang at pagbayad sa kanila ng retirement benefits ayon sa RA 7461.(PinoyWeekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: