Pangakong napako


Atty. Remigio Saladero Jr.

SA KASALUKUYANG batas, ang isang  manggagawa ay may tatlong (3)  taon para isampa ang anumang money claims niya laban sa kompanya. Ibig sabihin, bago lumipas ang tatlong taon, dapat naisampa na niya ang kanyang kaso sa tanggapan ng Labor Arbiter. Kapag hindi niya nagawa ito, ituturing nang paso ang kanyang kaso. Ang tawag dito ay prescription. Ito ang nakalagay sa ating  Labor Code.

Ngunit may pagkakataon na ang patakarang ito ay hindi nasusunod. Kahit lampas na ang tatlong taon , pinahihintulutan pa rin ang manggagawa na maghabol laban sa kompanya. Ang  kasong Accessories Specialist Inc. vs. Erlinda Albanza, etc., GR No. 168985 na denisisyunan ng Korte Suprema nitong Hulyo 23, 2008 ay naglalarawan sa pagkakataong ito.

Sa naturang kaso, nagtatatrabaho itong si Jones bilang manedyer sa kompanya. Dahil sa  nalulugi ang kompanya, pinilit nitong mag resign si Jones sa kanyang posisyon. Sa panahon ng kanyang pagbitaw sa kanyang tungkulin, hindi nabayaran si Jones ng kanyang sahod sa loob ng labinwalong (18)  buwan. Meron din siya dapat makukuha na separation pay ayon sa patakaran ng kompanya pero pati ito ay hindi rin  naibigay sa kanya.

Dahil sa alam ni Jones na  mahirap ang katayuan ng kompanya, nagtiyaga siyang maghintay sa hindi niya nabayarang sahod at separation pay. Ngunit hindi pa rin siya nabayaran ng kompanya. Ilang beses niyang sinubukang maningil. Pinangakuan din siya ng ilang beses ng kompanya, pero ang mga pangakong ito ay napako. Sa kalaunan, matapos ang mahigit apat na taong paghihintay, binawian ng buhay si Jones.

Hindi naman nag-atubili ang kanyang biyudang si Erlinda at nagsampa ito ng kaso sa tanggapan ng Labor Arbiter  para makuha na ang hindi nasingil na sahod at separation pay ni Jones sa kompanya . Naawa naman  ang Labor Arbiter at siya ay pinanalo. Nag-apela naman sa NLRC (National Labor Relations Commission) ang kompanya. Katuwiran nito, lumampas na sa taning na panahon bago naisampa ni Erlinda ang kaso para sa kanyang nasirang asawa. Tatlong taon lang ang sinasabi ng batas pero maglilimang taon na nang isampa ni Erlinda ang kaso. Hindi ito pinakinggan ng NLRC at pinagbayad pa rin ang kompanya. Dinala ng kompanya sa Court of Appeals ang kaso pero ganun pa rin ang desisyon. Napilitan ang kompanyang umakyat sa Korte Suprema.

Ayon sa Korte Suprema, totoong tatlong taon lamang ang binibigay na panahon ng batas sa isang mangagawa upang isampa ang kanyang money claims laban sa kompanya. Ngunit may pagkakataong ang taning na ito ay hindi nasusunod.

Sa kaso ni Jones, mapapansin na pinaasa siya ng kompanya. Pinangakuan siya nitong  babayaran na ang halagang kanyang hinahabol . Dahil sa pangakong ito ay nagtiwala si Jones at hindi nagsampa ng kaso laban sa kompanya sa panahon na sinasabi ng batas. Lumalabas na may kasalanan din ang kompanya, sabi ng Korte Suprema. Kung hindi ito nangako kay Jones, maaring nagsampa na ng kaso ang huli. Dahil dito, hindi maaring gamitin ng kompanya ang prescription.  Hindi na ito maaring tumalikod  sa kanyang pangako at dapat lang niya itong panindigan, paglilinaw ng Korte Suprema.

Inutusan ng Korte Suprema ang kompanya na bayaran ang hindi nabayarang sahod pati separation pay ni Jones.(PinoyWeekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: