Kontra-Sona


PW Reportorial Team

Pagsusunog ng effigy ni Pangulong Arroyo sa People's State of the Nation Address sa Commonwealth Ave., Quezon City (Ilang-Ilang Quijano)

DATOS at argumento ang ginamit ni Pangulong Arroyo para ihambog ang mabubuting ginawa raw ng kanyang gobyerno nitong nakaraang taon. Pero nakalapat ba sa reyalidad ang kanyang ipiniprisenta? Kinuha ng Pinoy Weekly ang palagay ng ilang senador, progresibong mambabatas at lider-militante para sagutin ang walong bungkos ng isyu na inungkat ni Arroyo sa kanyang Sona (State of the Nation Address).


1. Pandaigdigang krisis ang dahilan ng mataas na mga bilihin at pagsirit ng presyo ng langis

Papaunlad na sana ang ekonomiya ng bansa nang tamaan ito ng pandaigdigang krisis sa langis at pagkain – ang pinakamalalang krisis sa mundo magmula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at Great Depression. Lahat ay biktima ng pandaigdigang krisis na ito, mayaman man o mahirap na bansa. Handa ang bansa sa krisis na ito. Ipinaghanda ng gobyerno ang bansa sa pamamagitan ng mga polisiyang tulad ng pangongolekta ng VAT (Value-Added Tax). Ito ang nakasalba sa bayan.

Rep. Teddy Casiño ng Bayan Muna: Di naman mapagkakaila na may pagbagal sa ekonomiya ng mundo pero napapalala lang ang impact sa mga mamamayan dahil sa maling pang-ekonomiyang mga polisiya ng gobyerno at dahil sa malawakan at sistemikong korupsiyon. ’Yun ang pananagutan ng gobyerno which makes the developments in the world market more intensely felt. Tinali na niya ’yung kamay niya para protektahan ang mga mamamayan natin, at pinagkakitaan pa.

2. Hindi puwedeng umatras ang gobyerno sa pangongolekta ng VAT at pagpapatupad ng Oil Deregulation Law

Napakahalaga ng VAT sa pagharap sa mga problemang namana ng administrasyong ito. Sa pamamagitan nito mababawasan ang utang ng bansa, higit na mabibigyang puhunan ang imprastraktura ng bansa at may sapat na pondo ang gobyerno para sa programang pangmasa. Masyado nang maraming sakripisyo ang ginawa natin para umatras pa. Nagpunyagi ang gobyerno para itaguyod ang VAT sa langis at polisiya ng deregulasyon sa langis. Nagpatupad ang gobyerno ng P12-Bilyong pagbabawas sa buwis ng mga maralita at panggitnang uri.

Sen. Mar Roxas: Naiinis ako na inaksaya ng Pangulo ang pagkakataong ito. I’m very disappointed and a bit confused. The President wanted to project herself as a caring leader but clearly what she deeply cares about the most is keeping the oil VAT.

“Wala pa ring malinaw na plano kung papaano tayo makakatawid sa panahon ng krisis.
Obviously, patuloy pa rin ang mantra ng Palasyo: ‘squeeze the people then spend the VAT.’ Walang debate, walang konsultasyon.

Oras na para malaman ng taumbayan ang totoo tungkol sa hinaharap ng bansa.

Renato Reyes Jr., pangkalahatang kalihim ng Bayan (Bagong Alyansang Makabayan): Ang SONA ni Ginang Arroyo ay mukhang galing sa isang tao na mula sa ibang planeta at tiwalag sa reyalidad. Nakapagngangalit na tinitingnan ng pangulo ang VAT bilang solusyon sa lumalalang kahirapan sa mayorya ng mga mamamayan, gayong ito’y malinaw na anti-mamamayan.

3. Para maibsan ang kahirapan ng taumbayan, nagpapatupad ang gobyerno ng matagumpay na programang pang-birth control

Bumaba nang 2.4% ang tantos ng pagdami ng populasyon magmula nang itulak ng gobyerno ang programa para sa natural birth control. Noong mga nakaraang administrasyon ay aktibong itinulak ang contraceptives ngunit hindi ito naging kasing-epektibo.

Rep. Liza Maza ng Gabriela: Hindi totoo na natural birth control lamang ang itinutulak ng gobyernong Arroyo. Katunayan, humihingi pa ang Department of Health ng grants at funding sa iba’t ibang dayuhang ahensiya para sa programang birth control dito, kasama na siyempre ang paggamit ng artificial contraceptives.

Malinaw na layunin ni Arroyo na sakyan ang usapin ng pagtutulak sa reproductive rights ng kababaihan, samantalang pinaaamo ang Simbahang Katoliko na nagtutulak ng natural birth control program.

Schizophrenic ang nagdaang mga gobyerno sa usapin ng family planning (minsan itinutulak ang artipisyal na family planning, minsan tumitiklop sa presyur ng Simbahang Katoliko). Pero ang administrasyong Arroyo, malinaw na hindi iiwan ang pagtulak ng artificial birth control.

Rep. Luz Ilagan ng Gabriela: Hindi siya tumutugon sa pangangailangan ng kababaihan. Kasi ang importante sa amin ay choice at ang availability ng contraceptives. Kasi nakatutok tayo dapat sa karapatan ng kababaihan na mamili sa pamamaraan ng contraception na angkop sa kanya, at sa kanyang katawan. ’Yung family planning, isa lang sa mga mapagpipilian…

4. Nagsasagawa ang gobyerno ng batayang mga reporma para mapaunlad ang produktibidad ng agrikultura sa harap ng krisis sa bigas

Taong 1978 hanggang 1981 lamang nakapag-eksport nang maramihan ang bansa. Pero hindi dapat ipagtaka na tumigil ito – panahon pa ng kolonyalismong Espanyol ay nag-aangkat na tayo ng bigas. Naglaan ang gobyerno ng P4-B para sa programang rice self-sufficiency. Samantala, pangunahing prayoridad ng gobyerno ang ekstensiyon ng Carp (Comprehensive Agrarian Reform Program). Kaalinsabay nito, susugpuin ng gobyerno ang mga nandadaya sa repormang agraryo – ang nagpapalaki o nagpapaliit sa aktuwal na halaga ng mga lupa.

Rep. Rafael Mariano ng Anakpawis: Matagal nang napatunayang nabigo ang Carp sa pagpapatupad ng tunay na repormang agraryo para sa mga magsasaka. Kaya nga itinutulak natin ang House Bill 3059, o ang Genuine Agrarian Reform Bill, na naglalayong buwagin ang mga monopolyo sa lupa at ipamahagi ito sa mga magsasakang walang lupa. Sa pamamagitan lamang ng tunay na repormang agraryo mapapalaya ang magsasaka para mapaunlad ang produksiyon ng agrikultura ng bansa.

Sa pagpayag ni Pangulong Arroyo na iprayoritisa ng Kongreso ang Carp Extension, malamang na nakipagkasundo na siya sa mga panginoong maylupa at korporasyong multinasyunal na hindi masasagasaan ang malalaking lupain nila kung sakaling mapatupad ang ekstensiyon ng Carp.

Rep. Casiño: ’Yung medyo nag-iba lang yung tono niya ’yung sa rice self-sufficiency. Pero that remains to be seen kasi matagal nang sinasabi ’yang rice self-sufficiency but the policies are not really there. Di naman niya sinabi yung pagbabago sa papel ng NFA at usapin ng rice importation.

5. Patuloy ang pagtatayo ng mga imprastraktura para sa lalong pag-unlad ng ekonomiya

Nandiyan ang pagpapaunlad ng mga hayway, pagtaguyod ng praktika ng Roro (Roll On, Roll Off), pagsasaayos ng mga paliparan at kalsada, at iba pa. Marami ring ipinagpapatuloy na mga proyektong imprastraktura tulad ng proyektong San Roque Agno River Dam at iba pang proyekto, tulad ng ginagawa ng malalaking mga kompanya ng mina.

Rep. Casiño: Marami naman talagang proyekto ang gobyerno (pero) hindi mawawalan si Arroyo ng magagamit to project a positive image. Kasi government is government. Nasa kanya ang lahat ng paraan para gumawa ng maraming bagay pero hindi sapat ’yung ganoong klaseng mga ehemplo para pagtakpan ang mapangwasak na polisiya sa ekonomiya na ipinapatupad ni Arroyo, kasabay pa ng korupsiyon at paglabag sa karapatang pantao.

Rep. Ilagan: Kung ibabatay mo ito sa track record ng kung ano ang ginagawa at nagawa ng mining companies? Sinira nila yung mga lupain, wala nang mga sakahan, ancestral domains, napalikas ang indigenous peoples kasi ayaw nilang bumalik ang mga ito sa mga sakahan. Tapos anong feasible relationship sa mga komunidad? Ayaw nga nila magbayad ng buwis para sa quarrying, tulad ng nangyari sa Nueva Vizcaya.

6. Patuloy ang pagpopondo at subsidyo sa mga mahihirap para makaalwan sa kahirapan

Naglaan ang gobyerno ng P102-B para sa mga proyektong microfinance ara sa maliliit na mga negosyante.

Samantala, nangunguna naman ang iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan ang pagpapatupad ng National Social Welfare Program para maisaayos ang mga programang pang-livelihood, microfinance, skills & technology training, food aid, child nutrition, health care, insurance, education, at cheaper medicine.

Rep. Maza: Nakakasuka na (itong) kasinungalingan at hungkag na pangako. Batbat ng pekeng tagumpay sa ekonomiya at solusyong band-aid sa lumalalang kahirapan ang Sona ng Pangulo…Pabagsak ang sitwasyon ng kababaihang Pilipino at mga kaanak nito mula nang maupo sa poder si Arroyo noong 2001. Lumala ang krisis (at) hindi nagbibigay ng pag-asa para sa reporma o pansamantalang ginhawa ang mga subsidyo at cash transfer.

Sen. Pia Cayetano: Ang national social welfare program ay isa lamang na institusyonalisasyon ng sistemang doleout ng gobyerno. Erratic ito at pangmadaliang ginhawa sa limitadong bilang ng tao, hindi talaga sa pinakamahihirap.

7. Itinataguyod ng gobyerno ang mga programang nakatuon sa self-sufficiency sa pangangailangan sa kuryente at langis sa kabila ng pagtaas ng presyo sa mga ito

Ipinapaunlad ng pamahalaan ang eksplorasyon para sa natural gas, biofuels (tulad ng jathropa), windmills, solar cells, gayundin ang ekplorasyon sa ilang lugar na sagana sa langis, tulad ng Daloc Oil Field. Ipinagmamalaki rin ng administrasyon ang pagpapatupad ng ilang patakaran para sa konserbasyon ng kuryente sa mga tanggapan ng pamahalaan.

Ferdinand Gaite ng Courage (Confederation for the Unity, Recognition and Advancement of Government Employees): Matagal nang ipinapatupad ang konserbasyon ng kuryente sa mga tanggapan ng pamahalaan. Kabilang dito ang pagpatay ng aircon at ilaw isang oras sa simula at dulo ng panahon ng trabaho, at tuwing tanghali. Ang masama rito, pinagpapahirap ang mga empleyado, samantala hindi naman ipinagpapatipid ang matataas na mga opisyal ng gobyerno, na may mga SUV, halimbawa.

8. Sinusugpo ng pamahalaang Arroyo ang korupsiyon

Nakamit ng tanggapan ng Ombudsman ang 500 porsiyentong conviction rate. Habang hindi sineseryoso ng nakaraang mga administrasyon ang lifestyle checks sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan, naging matatag na praktika ito sa ilalim ng gobyernong Arroyo. Nagdulot ito ng pagtanggal o paghabla sa dose-dosenang kurakot na opisyal.

Nanawagan ang Pangulo sa mga kawani ng pamahalaan na maging responsable at matapat sa taumbayan. Kailangang tulungan ng mga kawani ang pamahalaan na makamit ang mga hangarin nito.

Gaite: Pinapayuhan natin siya na tingnan ang sarili sa salamin – tingnan ang sariling rekord ng pangungurakot niya at ng mga alipores niya. Tingnan niya kung paano siya magsinungaling at paglingkuran ang altar ng mga panginoong maylupa, malalaking komprador at kompanyang multinasyunal. Isa na lamang sa sampung tao sa bansa ang naniniwala sa kanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: