Project employee: anu-anong mga indikasyon?


Atty. Remigio Saladero Jr.

PAANO kung tinatanggi ng kompanya na regular na empleyado nila ang manggagawa ? Paano kung ang sabi nito ay isa siyang project employee ? Ano-ano ang mga katangian ng isang project employee at ano naman ang katangian ng isang regular employee?

Ganito ang karanasan ni Bienvenido sa kasong Bienvenido Goma vs. Pamplona Plantation Incorporated (GR No. 160905, July 4, 2008). Nagdemanda siya ng illegal dismissal sa tanggapan ng Labor Arbiter dahil ayaw nang magbigay ng trabaho sa kanya ang kompanya. Nagtatrabaho siya bilang karpintero dito.

Bilang depensa , sinabi ng kompanya na hindi ang kasalukuyang manedsment ang kumuha kay Bienvenido kungdi ang dating manedsment nito nang iba pa ang may-ari ng kompanya. Wala na ang dating may-ari na ito at ginawa ng korporasyon ang kompanya. Giniit nito na hindi ito obligadong i-absorb ang mga manggagawa ng dating may-ari. Naniwala ang Labor Arbiter sa depensang ito at pinawalang bisa ang kaso ni Bienvenido.

Umapela si Bienvenido sa NLRC (National Labor Relations Commission) at binaliktad ng huli ang desisyon. Inutusan ng NLRC ang kompanya na ibalik si Bienvenido sa kanyang trabaho at bayaran ito ng kanyang backwages. Sinabi ng NLRC na kahit bago na ang may-ari ng kompanya, patuloy nilang pinakikinabangan ang serbisyo ni Bienvenido sa loob ng dalawang taon. Kaya, maituturing na regular na nilang empleyado itong si Bienvenido.

Dinala ng kompanya sa Court of Appeals ang kaso. Dito ay inamin nito na nagtrabaho nga sa kanya itong si Bienvenido subalit bilang karpintero, ay isang project employee at hindi maituturing na regular employee ang huli. Binaliktad naman ng Court of Appeals ang hatol ng NLRC at pinanalo muli ang kompanya. Napilitang dalhin ni Bienvenido ang kaso sa Korte Suprema.

Ayon sa Art. 280 ng Labor Code, ang isang manggagawa ay maituturing na regular na empleyado kung ang kanyang trabaho ay mahalaga o kailangan sa negosyo ng kompanya, paliwanag ng Korte Suprema. Siya ay maituturing na project employee kung ang kanyang serbisyo ay kinuha kaugnay ng isang partikular na proyekto lamang at sinabi sa kanya kung hanggang kailan ang proyektong ito.

Sa kaso ni Bienvenido, walang katunayan na kinuha ng kompanya ang kanyang serbisyo kaugnay ng isang proyekto lamang. Wala ring patunay na sinabi sa kanya ang haba ng proyektong ito, kung talagang mayroon mang proyekto. Tanging alegasyon lamang ito ng kompanya na hindi suportado ng anumang ebidensiya.

Isa pa, ayon sa Department Order No. 19, kailangang i-report ng kompanya sa pinakamalapit na employment office ang pagtatapos ng kontrata ng isang project employee. Sa kaso ni Bienvenido, walang ginawang report ang kompanya. Ito ay nagpapatunay na isang regular na empleyado si Bienvenido, sabi ng Korte Suprema.

Dahil sa isa siyang regular na empleyado, matatanggal lamang si Bienvenido kapag may sapat na batayan sa ilalim ng batas. Walang sapat na batayan na naipakita ang kompanya sa hindi pagbigay nito ng trabaho kay Bienvenido. Dahil dito, hindi legal ang ginawang pagtanggal sa kanya sa trabaho, sabi ng Korte Suprema.

Binaliktad ng Korte Suprema ang hatol ng Court of Appeals at inutos na bayaran ng backwages at separation pay si Bienvenido.(PWeekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: