Komentaryo sa Pagbabalita ni Mike Fajatin Kagabi sa SAKSI


Hinggil sa balita ni Michael Fajatin hinggil sa basura kagabi sa SAKSI

1. Hindi kailanman maaaring gawing essay ang balita. Ito ang sakit sa mediang kumakalat ngayon dahil sa buo-buong pag asa sa kapangyarihan ng kamera. Ang ulat kagabi ni Mike Fajatin (GMA7) ay naging isang essay, na gumamit ng mga pangalang kilala at ina-associate ng mamamayan sa mga popular na karakter ng mga kwentong Pilipino, kanta at pelikula. Nauunawaan ko ang nais ipahatid ng reporter pero hindi ito excuse. Porke ba naunawaan ko ay wasto na ito?

Ang balita ay balita. Straight facts. Sa ganitong simpleng punto, masasabing tinamad ang reporter na mangalap ng karampatang datos, dahil nakampante ito sa kuha ng kanyang kamera. Ang Juan, Pedro, Lorna, Aida, Fe at Petra ay dapat sanang mga pangalan nung mga taong kanyang nainterbyu. Basic na batas ito sa mga reporter. Ang mga pangalan ay nasa who.

Umasa ang reporter na mapupunuan ng kanyang mga kuha ang kanyang kakulangan sa datos.

Ang ganitong paraan ng pagbabalita ang pinagsisimulan ng mga balitang opinionated. At ang mga balitang opinionated ay karaniwang bitbit ng mga media person na nagpi-PR, o yaong mga media person na meron nang nabuong istorya bago pa man nakapangalap ng kanyang datos.

2. Masisilip ito sa isang bahagi ng balita na dinig na dinig ang pag-suggest niya ng sagot sa kanyang iniinterbyu. Kahit pa sabihing tumpak namang walang disiplinang matatawag ang mga taong nagtatapon ng basura sa mga ilog o kanal na walang pakundangan, mali pa rin ang naging paraan ng reporter sa pagkalap ng kanyang mga datos.Ang pagsa-suggest ng sagot sa mga iniinterbyu ay isang palatandaan na ang isang reporter ay may nabuo nang kongklusyon bago pa man siya pumunta sa lugar para mangalap ng datos. Kaya sa kanyang pagdating sa lugar, ang hahanapin ng ganitong klaseng reporter ay ang mga sagot na susuporta sa kanyang nahabi nang kongklusyon.

3. Nagkulang pa rin siya. Kung ganung paraan yung kanyang reporting e dapat sana linubos na lang niya. Tinumbok na rin sana niya ang ugat ng problema sa basura. Na ang tunay na may pangunahing pananagutan ay ang gobyerno at hindi ang kanyang mamamayan. Isinama na rin sana niya sa kanyang early conclusion ang katotohanan na ang usapin sa basura ay usapin din ng kawalan ng sapat na programa ng pamahalaan hinggil sa problemang ito, kawalan ng organisadong pagkilos ng bawat komunidad na dapat sanang pinamumunuan ng mga taong tinatawag nating “pinuno”, at kawalan ng aksyong dapat sana’y itinutumbas sa mga pronouncement laban sa problema sa basura. Pag ka ganun ang ginawa nung reporter, mas lalawak pa ngayon ang source niya ng datos dahil tiyak na magrereact ang mga taga-gobyerno, mas maeengganyong magsalita ang mga taumbayan, at tiyak na may maglalabasang datos mula sa mga magtitiwalang private groups sa integredad niya bilang isang reporter.

4. Pero hindi ko naman siya linalait o sinisira. Ang kanyang balita ay nagpakita sa atin ng mukha ng isang reyalidad na matagal nang isinasaisantabi ng mga nagpapanggap na pro-press freedom. Walang kalayaan ang pamamahayag sa bansa. May mga balidong dahilang maihahanay kung bakit ganun ang napiling paraan ng reporting ni Fajatin (pero hindi ko na ipupunto pa dito, alam na yan ng mga lehitimong media person, kabilang syempre si Fajatin). Ipinakita rin ng kanyang reporting ang reyalidad na walang absolute objectivity, at ang balita kailanman ay hindi neutral, lagi itong may punto (tinatawag itong anggulo ng mga media person) na pinapalingan o binibigyang-diin. Ang tunay na neutral lamang ay ang “pangyayari.” At mawawala ang neutralidad nito kapag nasimsim na ito ng mga mata ng tagapag-balita, at nakita niya ito ayon sa kanyang sariling pagtingin sa mga bagay.

Maraming salamat Mike!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: