Agency fee: kailangan ba ang pahintulot ng empleyado?


Husgahan Natin

Atty. Remigio Saladero Jr.

MAAARI bang obligahin ng unyon na bawasan ng kompanya ng agency fee ang mga empleyadong hindi kasapi ng unyon kahit wala pahintulot tungkol dito ang naturang mga empleyado? Paano kung hindi rin pumayag ang kompanya? Ito ang katanungang tinalakay sa kaso ng Del Pilar Academy vs. Del Pilar Academy Employees Union, G.R. No. 170112, na hinatulan ng Korte Suprema noong Abril 30, 2008.

Sa nasabing kaso, ay nagkaroon ng CBA (collective bargaining agreement) sa pagitan ng eskwelahan (Del Pilar Academy) at ang unyon nito (Del Pilar Academy Employees Union). Ang unyon ang kinatawan ng mga guro at non-teaching staff sa nasabing eskuwelahan.

Pagkatapos ng CBA, ay hiningi ng unyon sa manedsment na kaltasan ng agency fee ang sahod ng mga empleyado na hindi kasapi ng unyon na nakinabang sa CBA. Tumanggi ang manedsment sa dahilang walang nakasulat na pagsang-ayon ang nasabing mga empleyado. Bukod pa rito, ang dagdag sa sahod na ibinigay sa mga hindi kasapi ng unyon ay bunga ng batas, hindi ng CBA, pangatuwiran ng manedsment.

Nagsampa ng kasong unfair labor practice ang unyon laban sa eskuwelahan sa tanggapan ng Labor Arbiter. Nagdesisyon ang Labor Arbiter na walang unfair labor practice sa ginawa ng eskuwelahan. Ganoon pa man, dapat niyang kinaltasan ng agency fee ang mga hindi kasapi na empleyado gaya ng gustong mangyari ng unyon.

Nag-apela ang eskuwelahan sa National Labor Relations Commission ngunit ganun din ang naging hatol. Umakyat ito sa Court of Appeals ngunit ganun pa rin. Napilitan itong pumunta sa Korte Suprema.

Pabor sa unyon ang naging hatol ng Korte Suprema.

Ang pagkokolekta ng agency fee sa halagang kasing laki ng butaw sa unyon at iba pang bayarin mula sa mga manggagawang hindi kasapi ng unyon ay nakasaad sa Art. 248 (e) ng Labor Code, sabi ng Korte Suprema. Sinasabi ng ganung batas na hindi na kailangan ang pahintulot sa nasabing mga manggagawa. Sapat na na sila’y nakinabang sa CBA, paliwanag ng Korte Suprema.

Bagamat sinasabi ng manedsment na ang dagdag sa sahod na tinatamasa ng mga hindi kasapi ng unyon ay dahil sa kautusan ng batas at hindi dahil sa naganap na CBA, marami pa ring benepisyong tinatamasa ang hindi mga kasapi ng unyon dahil sa naganap na CBA. Halimbawa, ang dagdag na vacation leave with pay na ngayon ay kanilang tinatamasa ay dahil sa CBA at hindi sa batas. Ang dagdag na sahod kapag lumampas ang isang guro sa normal na teaching load ay galing din sa CBA. Ang longevity pay na gayon ay umiiral ay dahil din sa CBA. Maliwanag na ang mga benepisyong ito ay hindi makukuha kung hindi dahil sa CBA ng manedsment at ng unyon, paliwanag ng Korte Suprema.

Dahil dito, dapat lang na singilin ng manedsment ng agency fee ang mga manggagawa na hindi kasapi ng unyon. At sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ang kanilang pahintulot, pagtatapos ng Korte Suprema.(PinoyWeekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: