Pagpaparehistro ng unyon


Atty. Remigio Saladero Jr.

ANG pagtatayo ng unyon ng mga manggagawa ay madaling sabihin ngunit napakahirap gawin. Mahigpit itong tinututulan ng mga kompanya at gagamitin nila ang lahat ng teknikalidad sa libro para ito ay labanan. Ganoon pa man, hindi dapat panghinaan ng loob ang mga manggagawa sa kanilang hangaring magka-unyon sa kanilang kompanya. Dapat nilang tandaan na ang karapatang magtayo ng unyon ay pinapangalagaan ng ating Saligang Batas at kung hindi naman gaanong matibay ang dahilan ng manedsment laban dito, tiyak na aaprubahan ng husgado ang itinatayo nilang unyon.

Isang kasong maari nating pagkukunan ng aral sa bagay na ito ay ang Dong Seung Incorporated vs. Bureau of Labor Relations, et. al., ( G.R. No. 162356) na hinatulan ng Korte Suprema nito lamang Abril 2008.

Sa nasabing kaso, nagtayo ng unyon ang mga manggagawa at naiparehistro nila ito sa Department of Labor and Employment (DOLE). Nang malaman ito ng manedsment, agad itong nagsampa ng kaso para kanselahin ang rehistro ng unyon. Ayon sa manedsment, hindi nasunod ng unyon ang hinihingi ng batas para ito marehistro. Kailangan daw kasi na bawat dokumentong ibibigay ng unyon ay may kalakip na sertipikasyon mula sa kalihim nito na nagpapatunay na ang dokumento ay totoo at hindi peke. Kailangan ring notaryado ang mga sertipikasyon na ito. Nakalimutan daw ng unyon na ipa-notaryo ang mga sertipikasyon na kanilang inilakip, kaya hindi ito dapat binigyan ng rehistro. Isa pa, sa 200 manggagawang kasapi ng unyon, 148 ang pumirma sa isang petisyon na nagsasabing naloko lamang sila kung kaya sila sumali sa unyon.

Lumabas ang desisyon ng Regional Director ng DOLE at nagpasya itong kanselahin ang rehistro ng unyon. Hindi naman nawalan ng pag-asa ang mga manggagawa at umapela sila sa Bureau of Labor Relations (BLR). Binaliktad naman ng BLR ang naunang desisyon at sinabing mananatili ang rehistro ng unyon bagamat inutusan niya itong magbigay ng notaryadong sertipikasyon. Dinala ng manedsment sa Court of Appeals ang kaso ngunit talo pa rin ang manedsment. Napilitang dalhin ng manedsment ang kaso sa Korte Suprema.

Napansin ng Korte Suprema na totoo nga na walang notaryadong sertipikasyon ang bawat dokumento na ipinakita ng unyon kaugnay ng aplikasyon para sa rehistro nito. Ganoon pa man, may pangkalahatang sertipikasyon ang unyon na lahat ng dokumentong kanyang ibinigay ay tunay at hindi huwad. Ang pangkalahatang sertipikasyon na ito ay notaryado. Ayon sa Korte Suprema, sapat na ang mag-isang sertipikasyon na ito para masunod ng unyon ang hinihingi ng batas. Hindi kinakailangan ang tig-isang sertipikasyon bawat dokumento tulad ng gustong mangyari ng manedsment. Ang layunin ng batas kung bakit kailangan ang sertipikasyon ay upang matiyak na tunay ang mga dokumentong ibibigay ng unyon sa pagpaparehistro nito. Ang layuning ito ay makakamit din kahit na isang sertipikasyon lamang ang ibibigay para sa lahat ng dokumento at hindi kailangan ang tig-iisang sertipikasyon bawat dokumento.

Hinggil naman sa sinasabi ng manedsment, na marami sa mga kasapi ng unyon ang pumirma sa salaysay na niloko lamang sila ng unyon para makuha ang kanilang mga pirma na sila ay sumasali dito, napansin ng Korte Suprema na hindi maliwanag kung paano ginawa ng unyon ang panlolokong ito. Kulang sa detalye ang salaysay. Hindi malinaw kung saan, kailan, at ano ang ginawa ng unyon para lokohin ang mga kasaping ito. Pangalawa, ang salaysay na pinirmahan ng mga kasapi na nagsasabing niloko sila unyon ay xerox copy lamang at hindi orihinal. Hindi naibigay ng manedsment ang orihinal na kopya ng salaysay na ito. Kaya, ito ay walang kwentang ebidensiya at hindi maaring bigyan ng bigat, paliwanag ng Korte Suprema.

Nagpasya ang Korte Suprema na panatilihin ang rehistro ng unyon.(PimoyWeekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: