Paglipat sa ibang departamento: maaari bang tanggihan?


Atty. Remigio Saladero Jr.

ANG isang manggagawa ba ay maaring ilipat ng manedsment sa ibang departamento o lokasyon sa kanyang trabaho? Kung sakaling ginawa ng manedsment ito ay maaari bang hindi sumunod ang manggagawa? Ang kasong San Miguel Corporation vs. Angel C. Pontillas, G.R. No. 155178, na hinatulan ng Korte Suprema nitong Mayo 7, 2008 ay mapagkunan natin ng aral sa bagay na ito.

Sa nasabing kaso ay nagtratrabaho itong si Angel sa malaking kompanya ng beer bilang company guard. Hindi nagtagal at naging regular si Angel sa kompanya. Ngunit sa tingin ni Angel ay mababa lamang ang ibinibigay sa kanya na sahod ng kompanya kung ihahambing sa ibang guwardiya nito. Kaya nagsampa siya ng kasong “money claims” laban dito.

Samantalang nakabinbin ang kasong isinampa ni Angel, nagkaroon ng “reorganization” sa kompanya. Dahil dito, iba na ang naging “organizational set-up” ng kompanya at nalipat sa ibang departamento ang opisina nina Angel. Kaugnay nito, naglabas ng memorandum ang manedsment tungkol sa ginawang “reorganization” at inutos ang pag-alis nina Angel sa dating bodegang kanilang binabantayan at paglipat sa bago nilang tanggapan.

Hindi sumunod si Angel sa utos ng manedsment. Patuloy siyang pumapasok sa dati niyang puwesto sa bodega. Isa sa kanyang dahilan ay ganti lamang ito ng manedsment sa kanya dahil sa kanyang isinampang kaso laban sa manedsment.

Nagsagawa ng pagsisiyasat ang manedsment kung bakit nilabag ni Angel ang kautusan ng manedsment na siya ay lumipat na dapat ng opisina. Nang hindi masiyahan ang manedsment sa paliwanag ni Angel ay nagbaba ito ng memorandum na nagtatanggal kay Angel sa kanyang trabaho sa salang “willful disobedience”.

Dinagdagan ni Angel ng “illegal dismissal” ang dati na niyang kaso sa kompanya. Sa kasamaang palad, hindi niya nakumbinsi ang labor arbiter. Napatunayan ng labor arbiter na walang katuwiran si Angel para tanggihan ang inuuutos ng manedsment. Kaya, tama lamang na tanggalin ng manedsment sa kanyang trabaho si Angel dahil sa pagsuway niya sa utos ng manedsment.

Hindi naman pinanghinaan ng loob si Angel at kaagad nag-apela sa National Labor Relations Commission (NLRC). Dito, nabago ang desisyon. Sinabi ng NLRC na walang sapat na dahilan ang pagkakatanggal kay Angel at dapat siyang ibalik ng manedsment sa kanyang trabaho.
Ang manedsment naman ngayon ang naghabol sa Court of Appeals. Ngunit hindi natinag ang nasabing korte at sinang-ayunan ang desisyon ng NLRC. Dahil dito, napilitan ang manedsment na dalhin ang kaso sa Korte Suprema.

Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon.

Sinabi ng Korte Suprema na maaring ilipat ng manedsment ang isang manggagawa basta’t may sapat na dahilan at ang nasasabing paglilipat ay hindi makapagpababa sa kanyang rangko, sahod, at iba pang mga benepisyo.

Ang ginawang paglipat kay Angel ay bunga ng “reorganization” na isinagawa sa kompanya. Walang palatandaan na ginawa ng manedsment ang nasabing “reorganization” para gantihan lamang si Angel. Sa katunayan, hindi lamang siya ang inilipat ng manedsment kungdi pati ang kanyang mga kasama. Ito ay nagpapakita lamang na walang diskriminasyon sa ginawa ng manedsment, paliwanag ng Korte Suprema.

Wala ring nabago sa sahod at benepisyo na tinatanggap ni Angel, dagdag ng Korte Suprema. Ganoon pa rin ang mga ito. Hindi rin nabago o bumaba ang kanyang rangko sa trabaho. Ibig sabihin nito, hindi api si Angel sa ginawang paglipat sa kanya ng manedsment.

Dahil dito, dapat sinunod ni Angel ang utos ng manedsment na siya ay lumipat na sa ibang departamento. Ang sinadyang paglabag ng isang manggagawa sa kautusan ng manedsment ang dahilan para siya matanggal sa kanyang trabaho, paliwanag ng Korte Suprema. Ito ang sinasabi ng ating Labor Code. Sa ginawang paglabag ni Angel, may karapatan ang manedsment para tanggalin siya sa kanyang trabaho.

Kaya mga mambabasa, kung ang ginawang paglipat sa inyo ng manedsment ay walang sapat na dahilan o di kaya’y makakaapekto sa inyong sahod, benepisyo, o rangko sa trabaho, maari kayong tumanggi. Kung hindi naman, daanin na lamang ninyo sa diplomasya kung ayaw ninyo. Tiyak, tagilid tayo kung ikakaso.(PinoyWeekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: