Kambal


Ang CARP at ang TraPo ay iisa.

Parehong walang silbi sa mayorya.  Parehong umaalingasaw sa lansa. Parehong kurakot. Parehong naglugmok sa mga magsasaka sa kumunoy ng kahirapan at kawalan ng magandang kinabukasan.

Parehong palalo.  Parehong instrumento ng naghaharing uri.  Parehong pahirap.  Parehong matingkad na katangian ng isang mala-pyudal at mala-kolonyal na lipunan.

Parehong mapanlinlang.  Parehong latak na tuluyang lumalason sa ating lipunan.

At bagamat parehong nakatulong sa ilan (sabi ng iilan kasi, nakatulong daw ang CARP sa kanila), dapat ba itong maging dahilan para kalimutan ang mga nagawang kalokohan?

Aber gawin nating “politiko” ang “CARP”.

Kung nakatulong ang “politiko” sa iilang tao pero patuloy itong nangurakot, nanggahasa, nagpapatay ng mga kalaban sa politika, gumawa ng mga kapalaluan sa bayan, naging dahilan ng pagkalugmok ng ekonomiya, kailangan pa rin ba itong iboto at panatilihin sa kanyang pwesto?

Ha? Ano?

Gusto nyo pa ring ituloy ang CARP?

Hay! sige na nga, i-extend na rin natin si PGMA sa pwesto! GRRRRRRRRRR!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: