Karpa


Dalawampung taon na ang nakakalipas nang pinakawalan ang karpa sa irigasyon ng mga magsasaka. Maraming magagandang prediksyon ang nagsipaglutangan sa ere nang una itong pumasag.  Kesyo maghahatid daw ito ng kaunlaran sa magsasaka, makakatulong sa agrikultura, at sa pambansang eknomya.

Dalawampung taon pakaraan nun, eto’t papalitan na ang karpa.

At ang magsasaka?

Karamihan ay patay na.  May mga pinatay, may mga namatay sa konsumisyon, namatay sa kahirapan at gutom, namatay sa natural na paraan.  Ang iba ay nawalan na ng lupa.  May inagawan, linoko, at may nagbenta dahil sa kawalan ng silbi ng lupa at suporta ng gobyerno.  Ang ilan ay lumuwas na. Naging manggagawa para lang umangat… ng kunti, nagbenta ng katawan para lang umangat… ng kunti, nagpagamit sa mga kalokohan para lang umangat… ng kunti.

Pero meron din namang nagtamasa ng pakinabang sa karpang ito. Ang ilan ay ang mga madiskarteng magsasaka.  Ang iba ay ang mga wais at mapagsamantalang magsasaka.  At karamihan ay ang mga panginoong may-lupa na pansamantalang nasagasaan ng unang mga taon ng karpa.

Sa loob ng dalawampung taon ng karpa, maraming magsasaka ang naperwisyo.  Marami ang natinik hanggang sa mamatay, iilan lang ang nabusg at nasarapan.

At ngayon, may gana pa ang gobyerno na maglagay ng isa pang karpa sa sapa ng naghihingalong magsasaka.

Hmmm.. Ang susunod na karpa kayang ito ay hybrid?

Karpang tutulong sa transpormasyon ng mga lupang agrikultural tungo sa mga taniman ng jathropa? o tubo? o iba pang mga pananim na gagamitin para sa binabalak na bio-fuel?

Katulad ng sa naunang karpa, siguradong all praises na naman ang isdang ito sa oras na pakawalan ito sa kanayunan.  Abot hanggang tenga ang magiging ngiti ng mga asenderong naghahari.  Talaga ngang mapapakinabangan ang kasalukuyang pamahalaan, kaya naman kelangan nila itong suportahan sa darating na halalan.

Hrrggggh! Matinik sana kayo! Mga gago(*)!

===============================

Note: ang gago ay salitang espanyol na ang ibig sabihin ay idiot. kaya para sa mga konserbatibong makakabasa ng pyesang ito, wag kayong mag-alala, di ako nagmumura. hehehehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: