Bakit Tumaas ang Presyon ng Dugo ni Ka Bel


“Nananawagan ako sa mamamayang Pilipino na labanan ang pahirap na diktadurya ni Gng. Arroyo. Ako ay nagsisikap na makalaya sa ilegal na pagkakakulong na ito, para makasama kayo sa mga laban sa loob at labas ng Kongreso.”
– Rep. Crispin Beltran,
bago siya ipasok sa Camp Crame
para sa inquest ng kasong rebelyon.

Si Ka Bel,
kilala ng marami – lalo na
ng mga manggagawa, magsasaka’t
mga maralitang taga-lungsod –
ay walang habas na dinakip
at ipiniit sa paratang na
nagpapasiklab ng rebolusyon.

(Sa utos ng Presidenteng baligtad
ang pagkakilala sa kalayaan at demokrasya).

Sa pinakahuling balita,
tumaas daw ang presyon ng dugo ni Ka Bel,
hindi sa sindak o ligalig –
(sa pitumpung taon nang walang lubay
na pakikibaka’y tinakasan na yata siya ng takot)
kundi sa galit:

kasalanan ba ang ipaglaban
ang karapatan sa makatwirang sahod?
Ang paglaban para sa mga nagbubungkal ng lupa
at pagtutol sa demolisyon?

Ay! Palalong pinuno.
Sagot sa kahirapa’y buwis
sa hinaing ay bala
at sinumang maghayag ng katotohanan
ay walang salang bubusalan sa bibig.

Ano’ng kabalintunaan?
Ikinukulong ang nagtatanggol sa mamamayan.
At pinapaslang ang humihiyaw ng katarungan.

Sa loob ng piitan
si Ka Bel ay nagngingitngit,
hindi pinanghihinaan ng loob.
Igapos o ikulong man,
walang magawa ang Estado
sa patuloy na pagtakas
ng kanyang galit
sa mga taong sanhi ng pagkaduhagi
ng minamahal niyang kauri.

Soliman Agulto Santos
3 Marso 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: