Buhay si Randy (2)


Guilders,
Ngayong umaga, inilabas ng 5th INfrantry Division ng Philippine Army sa Camp Melchor de la Cruz sa Upi, Gamu, Isabela.  Inaresto raw nila si Randy at hindi dinukot kaugnay sa pagpatay kay martial law torturer at rapist Rodolfo Aguinaldo.
So mula Maynila ay dinala siya roon para i-interrogate.  Tapos na ang media presentation at dinadala ngayon si Randy sa Tuguegarao dahil nandun ang kaso.  Itutuloy daw siya muna sa Provincial Jail sa Tuguegarao.
Nakita ni Manang Perla, ate ni Randy, mula sa malayo.  Nasa maayos na kalagayan naman daw si Randy at walang obvious na bugbog sa katawan.
May mga kababayan kaming nakausap si Randy bago ang prescon.  Pinapaalam ni  Randy na sinabi niya raw sa mga dumukot sa kanya:  “Patayin niyo na lang ako, pero wala kayong maririnig na impormasyon galing sa akin!”
Mabuhay si Randy!  Mabuhay ang mga magigiting na Guilders!  Mabuhay ang nakikibakang sambayanang Pilipino!
Pero mga kasama, wala pang abogado si Randy.  Wala yung kamag-anak naming abogado.  Tulong!
Ngayon, may nagmungkahi nang mag-organisa ng madaliang bisita kay Randy sa provincial jail.
Kailangan ng suportang pinansiya at sasakyan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: