Buhay si Randy! (1)


Guilders,
Buhay si Randy!
Kinumpirma ni Major General Melchor Dilodilo na hawak ng 5th INfantry Division ng Philippine Army si Randy.  Ipiprisinta raw ngayon sa media sa Isabela mismo.
Ang pamilya kasama ang Karapatan CV at mga kaibigan ay pupunta sa naturang media presentation upang makita ang kalagayan ni Randy.
More news as they come.

Mungkahi pa rin na ituloy ang pagbubuo ng Friends of Randy para sa kampanya para sa pagpapalaya!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: