Sino ang kasali sa bargaining unit, sino ang hindi


Atty Remigio Saladero

KUNG manggagawa lang ang masusunod, ang lahat ng rank and file employees sa kompanya ay dapat puwedeng sumali sa unyon. Nang sa gayon, lahat ay makikinabang sa mga biyaya na makukuha ng unyon sa pakikipag-CBA nito sa manedsment. Ngunit may limitasyon ang batas dito. May mga empleyadong hindi dapat katawanin ng unyon dahil sa klase ng kanilang trabaho. Ang kaso ng Standard Chartered Bank Employees Union vs. Standard Chartered Bank, et. al., G.R. No.161933 na denisisyunan ng Korte Suprema noong Abril 22, 2008 ay tumatalakay rito.

Nagkaroon ng negosasyon para sa CBA (collective bargaining agreement) ang unyon at manedsment ng bangko. Matatapos na sana ang kanilang negosasyon maliban lamang sa ilang bagay na hindi nila mapagkasunduan. Kabilang sa mga ito ang usapin kung sino’ng mga empleyado ang kasama sa bargaining unit at maaaring sumali sa unyon.

Ayon sa unyon, ang dapat lang na hindi kasama sa bargaining unit ay iyong mga opisyal ng bangko na may karapatang tumanggap o magtanggal sa isang empleyado (management employee), ’yung mga confidential employee, chief cashier, at human resources staff. Lahat ng empleyado bukod sa mga nabanggit ay dapat isali sa bargaining unit. Ayaw naman ng manedsment sa panukalang ito. Nagdeklara ng deadlock sa pag-uusap ang unyon at naghain ng notice of strike.

Nakialam ang secretary ng Department of Labor at pinatigil ang napipintong welga. Sa ilalim ng kanyang assumption of jurisdiction powers, dinesisyunan niya ang gusot. Ayon sa kanya, tama ang manedsment at hindi dapat isali sa saklaw ng bargaining unit ang mga empeyadong gustong isama ng unyon.

Dinala ng unyon sa Court of Appeals ang kaso pero walang nangyari at ganoon pa rin ang naging desisyon. Napilitang iakyat ng unyon ang kaso sa Korte Suprema sa pag-asang mabago ang hatol.

Niliwanag ng Korte Suprema na sa ilalim ng batas ay binabanggit ang mga klase ng empleyado na hindi maaaring sumali sa bargaining unit at hindi maaaring katawanin ng unyon. Halimbawa, kung ang posisyon ng isang empleyado ay managerial (may karapatang tumanggap at magtanggal ng empleyado) ang kanyang loyalty ay nasa manedsment. Walang dahilan, kung ganoon, para isama siya sa mga empleyadong kinakatawan ng unyon. Magkakaroon siya ng double loyalty, ’ika nga. Kung ang empleyado naman ay tinuturing na confidential, may karapatan siyang makita ang maselang mga rekord o impormasyon ng kompanya. Maaari siyang gamitin na taga paniktik ng unyon. Kaya ito ang dahilan kung bakit labas din siya sa bargaining unit at hindi dapat pasalihin sa unyon.

Walang duda na ang mga bank cashier, human resources staff, at mga manggagawang nakatalaga sa Telex Department ng bangko ay pawang maaaring ituring na confidential employee, sabi ng Korte Suprema.

Ang mga bank cashier ay humahawak ng maselang mga rekord ng bangko, pati kombinasyon ng vault, statements of financial condition, code para sa telegraphic transfer, at iba pang mga lihim ng bangko. Ito ang dahilan kung bakit inuutos ng Central Bank Manual na hindi dapat pasalihin sa unyon ang mga ito. Ganoon din ang mga radio and telegraph operators. Alam nila ang sensitibong mga impormasyon at puwede silang umaktong espiya pagdating sa CBA negotiations, kung kaya’t bawal din sa kanila ang sumali sa unyon at mabilang sa bargaining unit. Ganoon din ang mga HR staff. Dahil sa alam nila ang lihim ng kompanya pagdating sa personnel relations, hindi sila pinapayagan ng batas na sumali sa unyon o mapabilang sa bargaing unit.

Kung nais ng unyon na ang mga empleyado sa nabanggit na posisyon ay mapabilang sa unyon, dapat ay ipinakita nito na hindi pasok sa confidential o managerial empoyees ang nasabing mga empleyado. Dapat ay inisa-isa nito ang kanilang mga gawain para ipakita na hindi sila maituturing na managerial o confidential. Ngunit nagkulang ang unyon sa bagay na ito. Wala man lang itong ebidensiyang ibinigay tungkol sa partikular na gawain ng mga empleyadong nabanggit.

Dahil dito, napagpasyahan ng Korte Suprema na huwag pasalihin sa unyon at huwag ibilang sa bargaining unit ang mga empleyado sa nabanggit na posisyon. (PinoyWeekly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: