Looking for Randy Malayao (2)


Fellow Guilders:

Kaugnay ng apela ni Ruth Cervantes sa baba sa suporta sa paghahanap kay Randy Felix P. Malayao, CEGP vice president for Visayas, 1991-1994:

Binubuo natin ang Friends of Randy group.  Sabi ni Ruth ay ok na si Teddy.  I also asked other colleagues and friends tulad ni Jaz Lumang ng Ibon at Cherry Clemente ng Anakpawis.  I also asked the help of Panay’s Karen Faith Villaprudente para sa batchmates at brods sa Beta Sigma sa Miag-Ao.

Erel, Jon, Bos P, “Gang”, Panay and Visayan Guilders, atbp, please help.

May nakahandang bank account para tumanggap ng inyong suportang pinansyal sa paghahanap sa ating kapatid.  Maaring sumagot sa personal kong email addy para rito o para sa anupamang may kaugnayan sa paghahanap natin kay Randy.

Maraming salamat!
Bukaneg
VP for Luzon, 94-96

Kinakapatid ni Randy

One Response to “Looking for Randy Malayao (2)”

  1. tonyocruz.com » Randy Malayao is missing Says:

    […] Randy Malayao is missing. He has not surfaced since May 15. We are angry and indignant. Words cannot contain our concern. We want to see him safe and sound. The evil bastards who took him should be put on notice that they cannot just whisk a man away like […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: